WE BARE BEARS THE MOVIE

WE BARE BEARS THE MOVIE

เรื่องย่อ : กริซแพนด้าแล้วก็ไอซ์กางร์เริ่มเสี่ยงอันตรายไปยังแคนาดาภายหลังผู้แทนจากกรมควบคุมสัตว์ป่าแห่งชาติอุตสาหะจบไฮจินซ์ของพวกมัน WE BARE BEARS