POSSESSOR

POSSESSOR

เรื่องย่อ : Tasya Vos เป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนถ่ายสมองเพื่ออาศัยอยู่ภายในร่างกายของคนอื่นๆทำให้พวกเขาทำลอบฆ่าเพื่อผลตอบแทนของ บริษัท หนังใหม่ ในเวลาที่คุณมีของขวัญพิเศษสำหรับงานนี้ประสบการณ์ของคุณในงานกลุ่มนี้กระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างยิ่งแล้วก็ในชีวิตของคุณเองคุณจำต้องดิ้นรนเพื่อหยุดความจำที่ร้ายแรงรวมทั้งเรียกร้องให้ เมื่อความเคร่งเครียดทางด้านจิตใจของคุณทวีความร้ายแรงขึ้นคุณก็เริ่มสูญเสียการควบคุมแล้วก็เร็วนี้ๆคุณก็พบว่าตนเองติดอยู่ในจิตใจของเพศชายที่ตัวตนข่มขู่ว่าจะเลือนหายไปคุณเอง