ประกันการเดินทาง คืออะไร ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ในเรื่องของประกันการเดินทางนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะช่วยให้คุณนั้นรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าประกันการเดินทางคืออะไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทาง คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการเดินทาง หากผู้เอาประกันภัยประสบเหตุ และได้รับการบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยจะคุ้มครองถึงความเสียหายทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต เป็นต้น เช่น  นายแวน เดินทางจากพิจิตรไปภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 เมษายน และได้ซื้อประกันภัยการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ หากเกิดอุบัติเหตุในวันที่กล่าวไปข้างต้น จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยนั่นเอง…