ประกันการเดินทาง คืออะไร ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ในเรื่องของประกันการเดินทางนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะช่วยให้คุณนั้นรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าประกันการเดินทางคืออะไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการเดินทาง หากผู้เอาประกันภัยประสบเหตุ และได้รับการบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยจะคุ้มครองถึงความเสียหายทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

เช่น  นายแวน เดินทางจากพิจิตรไปภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 เมษายน และได้ซื้อประกันภัยการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ หากเกิดอุบัติเหตุในวันที่กล่าวไปข้างต้น จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยนั่นเอง นี่คือ การยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ในเรื่องของประกันภัยการเดินทางเพื่อให้คุณเห็นภาพมากที่สุด

ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท

ประกันเดินทาง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบรายเที่ยวและแบบรายปี มีรายละเอียด ดังนี้

ประกันการเดินทางรายเที่ยว เป็นประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะวันที่กำหนด เช่น การซื้อแบบกำหนดวันไปและกลับ เป็นการเดินทางแบบรายเที่ยวไป-กลับ เป็นต้น แบบนี้เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ประกันการเดินทางรายปี เป็นประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองตลอดทั้งปี แบบไม่จำกัดเที่ยว แต่มีเงื่อนไข คือ การเดินทางในแต่ละครั้งห้ามเดินทางต่อเนื่องเกิน 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือน

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง

  1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ
  2. คุ้มครองค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต
  3. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม
  4. คุ้มครองถึงการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง(ขณะเดินทาง)
  5. คุ้มครองกรณีตกเครื่องหรือยกเลิกการเดินทาง

นี่คือ การคุ้มครองเรื่องการประกันภัยการเดินทาง เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาเพื่อให้คุณนั้นเข้าใจ และเลือกใช้การประกันภัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการในราคาที่คุณรับได้ รับรองเลยว่า คุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุดแน่นอน แต่ต้องเลือกให้เข้ากับการเดินทางที่ตัวเองต้องการจะไปด้วย โดยต้องเลือกบริษัทประกันให้ดี